За пациенти

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
    • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
    • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
    • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
    • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Изтеглете Листовка – Информация за пациента