За лекари

Кратка характеристика за продукта

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Хювемек® 3 mg таблетки / Huvemec® 3 mg tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Една таблетка съдържа 3 mg ивермектин (ivermectin). Помощно(и) вещество(а) с известно действие. 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетки. Бели или почти бели, кръгли, плоски таблетки, с делителна черта и с диаметър 5 мм. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

Изтеглете Кратка характеристика на продукта