Състав

huvemec 3 mg 10 таблетки
huvemec 3 mg 30 таблетки

Една таблетка съдържа

3 mg ивермектин (ivermectin). Помощно(и) вещество(а) с известно действие.

Списък на помощните вещества:

Таблетки

Бели или почти бели, кръгли, плоски таблетки с делителна черта и с диаметър 5 мм.