Какво представлява Хювемек®

Хювемек® съдържа ивермектин – лекарство, което се използва за лечение на инфекции, причинени от някои паразити.

Хювемек® се използва за лечение на инфекция в червата, наречена чревна стронгилоидоза (ангилулоза). Тя се причинява от вид кръгъл червей, наречен Strongyloides stercoralis.

Хювемек® не е предназначен за предотвратяване на заразяване с тези инфекции. Активното вещество ивермектин не действа срещу възрастни форми на червеи, а само срещу незрели форми.

Хювемек® трябва да се приема само когато Вашият лекар е доказал или смята, че имате паразитна инфекция.