Други клинични изследвания

Протокол на проф. Марик за профилактика и ранно извън-болнично лечение на Ковид-19

Д-р Пол Марик е професор по медицина и завежда Отделението по Белодробни болести и Интензивно лечение в Медицинския Университет на Източна Вирджиния.

Протокол на проф. Марик за болнично лечение на Ковид-19

Paul E. Marik, M.D., is a professor of medicine and serves as Chief, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine at Eastern Virginia Medical School.