Клинично изпитание
Хювемек®

Ковид-19 – Хювемек® Фаза 2 клинично проучване

Хювефарма продължава разработването на Хювемек® за лечение на Ковид-19 и планира провеждането на Фаза 3 клинично проучване. Към момента това приложение на Хювемек® не е одобрено от ИАЛ и не представлява препоръка за лечение на Ковид-19. По-долу са изложени резултатите от завършилото Фаза 2 клинично проучване.

Многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване за изследване безопасността, поносимостта и ефикасността на ивермектин  HUVE-19 при пациенти с доказана инфекция със SARS-CoV-2 (Ковид-19) и с проявена клинична симптоматика

Ковид-19 – Хювемек® Фаза 2 клинично проучване

Ковид-19 – Хювемек® клинично изпитание
В периода май-октомври 2020 г. Хювефарма ЕООД организира първото в ЕС многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-Контролирано клинично изпитване на ивермектин при пациенти с Ковид-19.  Клиничното изследване беше проведено в 12 лечебни заведения – едни от водещите центрове в лечението на пациенти с Ковид-19.
Ковид-19 – Хювемек® Фаза 2 клинично проучване